• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VI. sjednica GV-a) - novi datum

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VI. sjednica GV-a) - novi datum

06.04.2018. - 13:29 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 779 puta

 • Google+

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE    

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2169-01-01/2-18-2
RAB, 6. travnja 2018.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

           Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici!

 

           Zbog neodgodivih obaveza nekih članova tijela Grada Raba određujem da će se VI. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba, koju sam pozivom KLASA: 021-05/18-01/02, URBROJ: 2169-01-01/2-18-1 od 29. ožujka 2018. godine sazvao za 9. travnja 2018. godine s početkom u 16,00 sati, umjesto u zakazano vrijeme održati 9. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 17,30 sati.

           Nastavno, a s obzirom da će se po točki 5. predloženog dnevnog reda glasovati o svakom utvrđenom prijedlogu za dodjelu javnih priznanja posebno, u privitku Vam dostavljamo i sve prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba u 2018. godini.

 

           S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta Rab
 6. Ravnateljici Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab
 7. Ravnateljici Gradske knjižnice Rab
 8. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 9. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba 
 10. Medijima
 11. Pismohrana, ovdje

 

PREUZIMANJE:

Odluke o dodjeli javnih priznanja I
Odluke o dodjeli javnih priznanja II