• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (nastavak IV. sjednice)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (nastavak IV. sjednice)

11.12.2017. - 16:23 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 688 puta

  • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                      GRAD RAB
             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-02/04
URBROJ: 2169-01-01/2-17-3
RAB, 11. prosinca 2017.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

    Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici!

 

            Nastavak IV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba započete 29. studenog 2017. godine, koji je prethodno bio sazvan za 13. prosinca 2017. godine s početkom u 16,00 sati, zbog neplaniranih i naknadno iskrslih obaveza, sazivam za 15. prosinca 2017. godine (petak) u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 16,00 sati.

 

            U nastavku sjednice, koji će započeti aktualnim satom, provest će se rasprava i odlučivanje po preostalim točkama iz utvrđenog dnevnog reda koje nisu obrađene na prvom dijelu sjednice.

 

 

 

Molim za odaziv.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

 

 

Dostaviti:

  1. Gradonačelniku
  2. Zamjeniku gradonačelnika 
  3. Pročelnicama i pročelnicima upravnih odjela Direktorima komunalnih poduzeća 
  4. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba
  5. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća     
  6. Medijima
  7. Pismohrana, ovdje