• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VII. sjednica GV-a - nastavak)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (VII. sjednica GV-a - nastavak)

06.05.2018. - 15:53 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 1208 puta

  • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE          

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2169-01-01/2-18-2
RAB, 4. svibnja 2018.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

      Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici!

 

      Nastavak VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba, koja je započela 26. travnja 2018. godine, sazivam za 14. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 15,00 sati.

 

      U nastavku sjednice provest će se rasprava i odlučivanje po preostalim točkama iz utvrđenog dnevnog reda koje nisu obrađene na prvom dijelu sjednice stoga Vam u privitku dostavljamo materijale za točke 5., 6. i 7. dnevnog reda, kako slijedi:

  

      5. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

      6. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

      7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće  Gradskog društva Crvenog križa Rab za 2017. godinu

 

      S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

  1. Gradonačelniku
  2. Zamjeniku gradonačelnika 
  3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
  4. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba
  5. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
  6. Medijima
  7. Pismohrana, ovdje