• ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVII. sjednica GV-a)

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVII. sjednica GV-a)

17.03.2017. - 16:54 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 454 puta

 • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                      GRAD RAB
             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2169-01-01/2-17-2
RAB, 17. ožujka 2017.

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici!

Zbog spriječenosti nekih članova tijela Grada Raba da sudjeluju u radu XVII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba koju sam pozivom KLASA: 021-05/17-01/02, URBROJ: 2169-01-01/2-17-1 od 10. ožujka 2017. godine sazvao za dan  20. ožujka 2017. godine, određujem da će se umjesto u zakazano vrijeme predmetna sjednica održati dana 24. ožujka 2017. godine (petak) u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 16,00 sati.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Zamjeniku gradonačelnika 
 3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta Rab
 6. Ravnateljici Gradske knjižnice Rab
 7. Ravnatelju Gradskog društva Crvenog križa Rab 
 8. Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba
 9. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća     
 10. Medijima
 11. Arhiva, ovdje