• ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA - 2. dopuna materijala za 14. sj. G.V.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA - 2. dopuna materijala za 14. sj. G.V.

23.09.2014. - 10:44 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 1866 puta

  • Google+

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 2169-01-01/2-14-3
RAB, 22. rujna 2014.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

- svima -

 

        Poštovana vijećnice, poštovani vijećnici!

 

        U privitku Vam dostavljamo dopunu materijala za točku 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 - Banjol i točku 4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 - Banjol i to: pripadajuće prijedloge odluka, obrazloženja, mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, suglasnosti župana Primorsko-goranske županije i zaključke gradonačelnice Grada Raba.

        Isto tako dostavljamo Vam Statut i popis članova Lokalne akcijske grupe „Bjeloglavi sup“ kao dopunu materijala za točku 8. Prijedlog Odluke o pridruživanju LAG-u „Bjeloglavi sup“, te podsjećamo da je nastavak XIV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba zakazan za 24. rujna 2014. godine (srijeda) u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 16,00 sati.

 

       S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Privitak: 

- kao u tekstu

 

Dostaviti:

  • Gradonačelnici Grada Raba
  • Zamjeniku gradonačelnice
  • V.d. pročelnicima upravnih odjela gradske uprave
  • Članovima Županijske skupštine s područja Grada Raba
  • Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
  • Medijima
  • Arhiva, ovdje