Materijal i poziv za XX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

01.04.2020. - 18:04 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 201 puta

  • Google+

 

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinuPreuzmi
Godišnje izvršenje Proračuna za 2019. godinu - obrazloženjePreuzmi
Godišnje izvršenje Proračuna za 2019. godinuPreuzmi
Gradska knjižnica - izvješće za 2019. godinuPreuzmi
Izmjene Odluke o naknadama viječnika Gradskog vijećaPreuzmi
Izvješće gradonačelnika - VII.-XII. 2019. godinePreuzmi
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2019. godiniPreuzmi
Obračun plaće gradonačelnika 2020.Preuzmi
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinuPreuzmi
PO učilište - izvješće za 2019. godinuPreuzmi
Poziv i dnevni red XX. sjednice Gradskog vijećaPreuzmi
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za čl. VMOPreuzmi
Program gradnje - Izvješće za 2019. godinuPreuzmi
Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitakaPreuzmi
Program održavanja - Izvješće za 2019. godinuPreuzmi
Zaključak i Prijedlog Odluke JP 2020.Preuzmi