• POZIV ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (nastavak V. sjednice)

POZIV ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (nastavak V. sjednice)

05.02.2018. - 17:28 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 303 puta

  • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2169-01-01/2-18-3
RAB, 5. veljače 2018.

 

 

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici!

 

            Nastavak V. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba započete 31. siječnja 2018. godine, koji je prethodno bio sazvan za 9. veljače 2018. godine s početkom u 16,00 sati, zbog neplaniranih i naknadno iskrslih obaveza, sazivam za 8. veljače 2018. godine (četvrtak) u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 18,00 sati.

 

            U nastavku sjednice provest će se rasprava i odlučivanje po preostalim točkama iz utvrđenog dnevnog reda koje nisu obrađene u prvom dijelu sjednice.

 

Molim za odaziv.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Peran, mag.ing.agr., v.r.

 

Na pažnju:

  1. Gradonačelniku
  2. Zamjeniku gradonačelnika
  3. Pročelnicama i pročelnicima upravnih odjela
  4. Ravnateljici Dječjeg vrtića „Pahuljica“
  5. Članu Županijske skupštine s područja Grada Raba
  6. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
  7. Medijima
  8. Pismohrana, ovdje