Postupci jednstavne nabave

Brodska linija Rab - Barbat

06.07.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv - Brodska linija Rab - Barbat |

Poziv za dostavu ponuda (zbrinjavanje azbestnog otpada)

12.02.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Zbrinjavanje azbestnog otpada |

Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba u 2020.godini

31.01.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

17.12.2019. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Izjava 01 | Izjava 02 |

Sukob interesa - 2019.

25.09.2019. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA (proširenje javne rasjvete)

26.03.2019. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba u 2019.godini
Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Troškovnik |

Izrada Pješačke površine u obalnom pojasu (Kampor)

27.02.2019. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada Pješačke površine u obalnom pojasu Dionica d2: od lukobrana do javne plaže Mel
Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Troškovnik |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (cement / 2019.)

06.02.2019. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija |