Postupci jednstavne nabave

Poziv za dostavu pnuda (azbest)

19.02.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda - azbest |

Poziv za dostavu pnuda (proširenje)

19.02.2021. Grad Rab - Javni poziv | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda - proširenje | Troškovnik |

Poziv za dostavu ponuda (cement)

19.02.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Javni poziv za dostavu pnuda (cement) | Troškovnik |

Poziv za dostavu ponuda (pijesak)

19.02.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv za dostavu - pijesak | Troškovnik |

Brodska linija Rab - Barbat

06.07.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv - Brodska linija Rab - Barbat |

Poziv za dostavu ponuda (zbrinjavanje azbestnog otpada)

12.02.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Zbrinjavanje azbestnog otpada |

Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba u 2020.godini

31.01.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

17.12.2019. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Izjava 01 | Izjava 02 |