Postupci jednstavne nabave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (sanacija krova)

09.11.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Sanacija krova na zgradi budućeg Doma za stare i nemoćne osobe Rab
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave od 12.06. do 31.10.2017.

08.11.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave (od 12. 06. 2017. do 31. 10. 2017.) |

Registar ugovora javne nabave 01.06. - 31.10.2017.

08.11.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Registar ugovora javne nabave 01. 06. - 31. 10. 2017. |

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

18.10.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Grad Rab priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove "Gradnja nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak".

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

09.10.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

08.10.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: II. izmjene i dopune plane nabave za 2017. godinu |

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje ceste kod Doma zdravlja

09.08.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Obavjest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje ceste kod Doma zdravlja
Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Savjetovanje | Troškovnik | Izvješće o savjetovanju |

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

26.06.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin