Postupci jednstavne nabave

Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave do 12.06.2017. godine

12.06.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave do 12.06.2017. godine |

Registar ugovora u 2017. (01.01. - 31.05.2017.)

24.05.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (OD 01.01. - 31.05.2017.)
Preuzimanje/Download: Registar ugovora u 2017. godini |

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

18.05.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 05/2017

03.03.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada kameno-ogradnog zida od Kalone u zaseoku Barišići prema zaseoku Gušćići u naselju Palit
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 04/2017

03.03.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Sanacija šetnice na pomorskom dobru Grada Raba u zaseoku Gonar - ispod Vjesnika u naselju Donja Supetarska Draga
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV NA DOSTAVU PONUDA br. 4/2017

02.03.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada i dobava ferala
Preuzimanje/Download: Poziv na dostavu ponuda - ferali |

Sukob interesa - 2017. g.

28.02.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminObavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima”

17.02.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija | Dopis - savjetovanje | IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU sukladno ZOJN (NN 120/16) |