Postupci jednstavne nabave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 04/2017

03.03.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Sanacija šetnice na pomorskom dobru Grada Raba u zaseoku Gonar - ispod Vjesnika u naselju Donja Supetarska Draga
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV NA DOSTAVU PONUDA br. 4/2017

02.03.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada i dobava ferala
Preuzimanje/Download: Poziv na dostavu ponuda - ferali |

Sukob interesa - 2017. g.

28.02.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminObavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima”

17.02.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija | Dopis - savjetovanje | IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU sukladno ZOJN (NN 120/16) |

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

13.02.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izmjene i dopune Plana nabave donosi se za proračunsku 2016. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna)...
Preuzimanje/Download: II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Nabavka građevinskog materijala - pijesak za 2017.godinu)

01.02.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Nabavka građevinskog materijala - pijesak za 2017.godinu
Preuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Proširenje i opremanje javne rasvjete)

31.01.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Proširenje i opremanje javne rasvjete na području Grada Raba za 2017.godinu
Preuzimanje/Download: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Nabavka građevinskog materijala)

31.01.2017. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Nabavka građevinskog materijala - cement za 2017.godinu
Preuzimanje/Download: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA |