Postupci jednstavne nabave

Poziv na dostavu ponuda br. 16/2016

05.09.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Odabir izvođača radova na Crkvi sv. Katarine
Preuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA POSTUPAK NABAVE br. 15/2016

25.08.2016. | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Odabir osiguravatelja za obavljanje poslova osiguranja zgrada i imovine
Preuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda |

Registar ugovora - 01.01. - 31.07.2016.

19.08.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: REGISTAR UGOVORA U 2016.GODINI SUKLADNO PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (OD 01.01.-31.07.) |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - br. 2/2016

09.08.2016. Grad Rab - Javni poziv | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave: Usluge video snimanja i izrade video uradaka za potrebe Grada Raba
Preuzimanje/Download: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA | PONUDBENI LIST |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - br. 11/2016

13.07.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada konzervatorske podloge za povijesnu urbanu cjelinu Rab prema prijedlogu sadržaja, metodologije i načina izrade elaborata...
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV NA DOSTAVU PONUDA br. 12/2016

07.07.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u naselju Barbat za potrebe evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama...
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - 15/2016

04.07.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Batimetrijska izmjera i izrada hidrauličke studije mora za plažu Potočina u naselju Donja Supetarska Draga...
Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Grafički dio |

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

13.06.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Plan nabave donosi se za proračunsku 2016. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna)...
Preuzimanje/Download: Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu |