Postupci jednstavne nabave

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BROJ 03/2016

11.03.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Predmet nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Raba za 2016.g.
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Registar ugovora do 31.12.2015.

04.02.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


REGISTAR UGOVORA U 2015.GODINI SUKLADNO PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (OD 01. 01. - 31. 12.)
Preuzimanje/Download: Registar ugovora |

Plan nabave za 2016. godinu

22.01.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Plan nabave donosi se za proračunsku 2016. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna)...
Preuzimanje/Download: Plan nabave za 2016. godinu |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Odabir izvođača radova na Crkvi Sv. Katarine)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija | Troškovnik |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Izgradnja kolnika na nerazvrstanoj cesti)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izgradnja kolnika na nerazvrstanoj cesti pekara -Plaj
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Izgradnja kolnika i nogostupa)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izgradnja kolnika i nogostupa na nerazvrstanoj cesti iza policijske postaje
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Popravak ograde igrališta u Mundanijama)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (Šetalište fra.Odorika Badurine)

30.10.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izgradnja JR na području Šetališta fra.Odorika Badurine
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |