Postupci jednstavne nabave

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

27.08.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave: Predmet nabave je električna energija za potrebe Grada Raba za razdoblje od jedne (1) godine, počevši od dana sklapanja ugovora.
Preuzimanje/Download: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE BROJ 09/2015 | TROŠKOVNIK |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (udžbenici)

16.07.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Novi komplet udžbenika i novi radni udžbenici za učenike od I. do VIII. Razreda Osnovne škole „Ivana Rabljanina“ Rab.
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (pijesak)

17.06.2015. | Objavio: Admin


Nabavka građevinskog materijala (pijesak) za 2015.godinu
Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (rad stroja)

17.06.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Izvođenje građevinskih iskopa (rad stroja) za 2015.godinu
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (cement)

17.06.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Nabavka građevinskog materijala (cement) za 2015.godinu
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

ODLUKU O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

15.06.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminIzmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

11.05.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Plan nabave donosi se za proračunsku 2015. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna).
Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Poziv na dostavu ponuda - Geoinformacijski sutav javne rasvjete Grada Raba

13.03.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Odabir izvođača za projekt energetske učinkovitosti Geoinformacijski sustav javne rasvjete Grada Raba
Preuzimanje/Download: Poziv na dostavu ponuda GIS | Troškovnik GIS |