Postupci jednstavne nabave

Plan nabave za 2015. godinu

10.03.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Plan nabave donosi se za proračunsku 2015. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna).
Preuzimanje/Download: Plan nabave za 2015. godinu |

REGISTAR UGOVORA U 2014.GODINI SUKLADNO PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

26.01.2015. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


REGISTAR UGOVORA U 2014.GODINI SUKLADNO PROVEDENIM BAGATELNIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
Preuzimanje/Download: Registar ugovora u 2014. godini |