IZBOR KRALJA RAPSKOG KARNEVALA

17.01.2018. - 16:11 Grad Rab - Najava | Objavio: Admin | pregledano 661 puta

  • Google+

Petak, 19. siječnja 2018. u 19.30 sati, Sportska dvorana

Voditelji: Mario Lipovššek Battifiaca i Davor Jurkotić (Bele udovice)

Pozivamo sve vesele i odvažžne mušškarce da se samostalno ili uz podrššku mašškarane grupe prijave za kralja karnevala!

Mešštrica Sanja žželjno očekuje svog vladara!

Prilikom prijave potrebno je priložžiti kratki program vladanja i opis vješština koje kandidat posjeduje (ples, pjevanje, gluma, govor i druge vješštine).

Prijave se primaju u Pučkom otvorenom učilišštu Rab, Bobotine 1/a i na e-mail: info@ucilisterab.hr