Natječaji u 2017. godini

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2017. GODINU

24.03.2017. Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

03.03.2017. Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - k.č. 70/1

26.01.2017. Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - k.č. 55 zgr

15.01.2017. Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj |