JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2019. GODINU

04.04.2019. - 15:04 Grad Rab - Natječaji 2019 | Objavio: Admin | pregledano 1890

  • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 20/17 i 37/17) te Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/19-01/49, URBROJ: 2169-01-01-19-1 od 4. travnja 2019.g. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2019. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Sv. Kristofora

 

Mjesto broj 0

- za projekciju video spotova
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 4 m²
- cijena: 4.500,00 kn
- lokacija: Trg sv. Kristofora , iza pozornice   

Skica br. I br. 0.

 

2. Javna površina „Stari Varoš“

 

Od broja 2 do broja  6

- za postavljanje štanda/kućica
- djelatnost izrada i prodaja otočnih autohtonih proizvoda i suvenira
- površina po štandu: 5 m²
- broj mjesta: 5
- cijena po štandu: 6.000,00 kn

Skica Stari Varoš

 

Od broja 7 do broja 10

- za postavljanje pultova
- djelatnost: prodaja voća i povrća – zelena tržnica
- površina po štandu: 2 m²
- broj mjesta: 4
- cijena po štandu: 1.000,00 kn

Skica Stari Varoš

 

3. Javna površina Trg Sv. Kristofora

 

Od broja 1 do broja  10

- za postavljanje štandova
- djelatnost: trgovina neprehrambenih proizvoda - suveniri
- broj mjesta: 10
- površina po štandu: 12 m²
- cijena po štandu: 26.500,00 kn
- lokacija: ispod zidina Granda

Skica br. I broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

 

Od broja 11 do broja  25

- za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)
- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira, tetovaža i sl
- broj mjesta: 15
- površina po mjestu: 3 m²
- cijena: 8.500,00 kn
- lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I broj:  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i  25

 

Od broja 26 do broja  32

- za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda
- broj mjesta: 7
- površina po mjestu: 2 m²
- cijena: 8.500,00 kn (za mjesta 26 – 28)
- cijena: 9.000,00 kn (za mjesta 29 – 32)
- lokacija: nulti plato ispod stepenica, kod pozornice i pored kamene kućice Trg. Sv. Kristofora

Skica br. I: broj  26, 37, 28, 29, 30 31 i 32

 

Broj 33

- za prodaju balona (mobilno) i jedne vrste manjih svjetlosno letećih igračaka
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 2 m²
- cijena: 11.000,00 kn
- lokacija: obala P. Krešimira IV.,

Skica br. I: broj 33

 

Broj 34

- za postavu kioska
- djelatnost: prodaja tiskovina
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 7 m²
- cijena: 37.500,00 kn
- lokacija: ulaz na trg iz ul. J. Barakovića

Skica br. I: broj 34

 

Broj 35

- za prodaju slika
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 4 m²
- cijena: 15.000,00 kn
- lokacija: Trg Sv. Kristofora - ispod topa

Skica br. I: broj 35

 

Od broja 36 do broja 37

- za postav daljinskih dalekozora
- broj mjesta: 2
- površina po mjestu: 0,5 m²
- cijena: 2.000,00 kn
- lokacija: Gradske zidine-Vidikovac (Trljun) i zapadno od Katedrale Uznesenja BDM

Skica br. II: broj 36 i 37

 

4. Javna površina Srednja ulica

 

Od broja 38 do broja  41

- za prodaju nakita, suvenira
- broj mjesta: 4
- površina po mjestu: 2 m²
- cijena po mjestu: 8.500,00 kn
- lokacija: 4 mjesta ispred crkve sv. Antona Padovanskog

Skica br. III: broj:38, 39, 40 i 41

 

Broj 42

- za prodaju slika, galerija
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 36 m²
- cijena po mjestu: 16.000,00 kn
- lokacija: dvorište zgrade Marinelis, dvor limene glazbe

Skica br. IV: Srednja ulica 10

 

5. Park Boškopini

 

Broj 43

- za postavu piste za konjiće
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 50 m²
- cijena: 9.000,00 kn
- lokacija: šetnica u parku Boškopini

Skica br. V: broj 43

 

BANJOL

 

6. Javna površina – Banjol

 

Broj 44

- za postavljanje kioska
- djelatnost: ugostiteljstvo
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 18 m²
- cijena 26.000,00 kn
- lokacija: uz šetnicu Banjol Barbat granica

Skica br.VI: broj 44

 

KAMPOR

 

7. Javna površina Kampor Mel

 

Broj 45

- za postavu sportsko–rekreativnog sadržaja
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 50 m²
- cijena: 7.000,00 kn
- lokacija: uz stazu na plaži Mel

Skica br. VII: broj 45

 

Broj 46

- za postavu kioska
- djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 10 m²
- cijena: 10.000,00 kn
- lokacija: uz put na plaži Mel

Skica br. VII: broj 46

 

8. Javna površina Škver

 

Broj 47

- za postavljanje kioska za prodaju neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 8 m²
- cijena: 12.500,00 kn
- lokacija: pored u.o. Škver uz šetnicu

Skica br. VIII: broj 47

 

9. Javna površina ulaz u park Boškopini

 

Broj 48

- montažna kućica u svrhu turističke agencije
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 12 m²
- cijena: 25.000,00 kn
- lokacija: ulaz u park Boškopini

Skica br. IX: broj 48

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2019, do 31. prosinca 2019. godine, osim za lokacije na Trgu Sv. Kristofora od broja 1 do broja 10 za razdoblje od 3.godine, do 31. prosinca 2021.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije DVANAEST (12) dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

  1. osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
  2. rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  1. interes Grada Raba za određenim sadržajima,
  2. mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
  3. podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
  4. prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr.

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele/bež boje. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja.

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2m x 2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

Napomena za korisnike mjesta od br. 26. do br. 32., za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda prednost imaju prehrambeni autohtoni rapski proizvodi.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

 

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

                            

 

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša