IZRADA IZMJENA UPU 43 - POSLOVNA ZONA MIŠNJAK

08.08.2017. - 8:39 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 320 puta

  • Google+

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo i turizam

 

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam daje

 

O B A V I J E S T
O IZRADI IZMJENA PROSTOROG PLANA

 

Na temelju Odluke o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak koja je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20 od 28. srpnja 2017. godine započinje izrada:

 

Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak

 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Raba, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, na web stranici Grada Raba na internetskoj adresi: www.rab.hr ili na brojeve telefona 051/777-460, 051/777-484 i 051/772-558.

 

Dokumentacija

 

KLASA: 350-01/17-01/08
URBROJ: 2169-01-05/2-17-4
Rab, 07. kolovoza 2017. godine 
Nositelj izrade Izmjena prostornog plana:
GRAD RAB
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo i turizam