• Javna rasprava - gospodarenje otpadom

Javna rasprava - gospodarenje otpadom

01.03.2017. - 16:41 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 417 puta

  • Google+

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

Na temelju  članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

OBJAVLJUJE

da dana 2. ožujka 2017. godine započinje,
a dana 1. travnja 2017. godine završava

JAVNA RASPRAVA
o
Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Raba
za razdoblje 2017. - 2022. godine

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u  Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. - 2022. godine u  Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati te na službenoj mrežnoj  stranici Grada Raba www.rab.hr .

Pisana očitovanja (mišljenja, prijedlozi, primjedbe) na Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. – 2022. godine mogu se dostavljati do zaključivanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida u Velikoj vijećnici Grada Raba ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.  

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja primjedbe i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i na opisani način neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 363-01/17-01/43
URBROJ:2169-01-04/3-17-1
Rab, 1.3. 2017.

 

GRAD RAB
Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša

 


Preuzimanje / Download: Plan gospodarenja otpadom Grada Raba