• JAVNA RASPRAVA  O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 8 i 9 - KAMPOR

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 8 i 9 - KAMPOR

13.10.2014. - 22:09 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 1909 puta

  • Google+

              REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
   
                   GRAD RAB
         Upravni odjel za pravne poslove,
upravljanje imovinom i prostorno uređenje

KLASA: 351-03/14-01/10
URBROJ: 2169-01-05/03-14-3                
Rab, 2. listopada 2014.

 

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka gradonačelnice Grada Raba, Klasa: 023-01/14-01/124, Urbroj: 2169-01-01-14-01 od 1. listopada 2014. godine, Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje Grada Raba

 

OBJAVLJUJE

da dana 21. listopada 2014. godine započinje,
a dana 19. studenoga 2014. godine završava

 

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 8 – KAMPOR
(NA 78 NA 79 NA 710 NA 717)  I 

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 9 – KAMPOR
(NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63)

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63) u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr 

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati u četvrtak, 30. listopada 2014. godine s početkom u 12,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2.

Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63) mogu se dostavljati do zaključivanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63) mogu se upisivati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida u Velikoj vijećnici Grada Raba, dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.

 

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja primjedbe i prijedloga.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i na opisani način neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

v.d. Pročelnika:
dr. sc. Vanja Seršić, dipl. iur.

Dokumentacija:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 8 - KAMPOR (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 9 - KAMPOR (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727)