JAVNA RASPRAVA - UPU 3 i 4 - BANJOL

16.11.2013. - 15:29 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 3561 puta

  • Google+

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
Jedinstveni upravni odjel

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka gradonačelnice Grada Raba, Klasa: 023-01/13-01/131, Ur.broj: 2169-01-01-13-02 od 13. studenog 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel

 

OBJAVLJUJE
da dana 26. studenog 2013. godine započinje,
a dana 25. prosinca 2013. godine završava

 

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 3 - BANJOL (NA 32) I
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 4 - BANJOL (NA 33 NA 36)

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 3 – Banjol (NA 32) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol (NA 33 NA 36) u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr .

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati u srijedu, 11. prosinca 2013. godine s početkom u 12,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2.

Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 3 – Banjol (NA 32) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol (NA 33 NA 36) mogu se dostavljati do zaključivanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 3 – Banjol (NA 32) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol (NA 33 NA 36) mogu se upisivati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida u Velikoj vijećnici Grada Raba, dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Grad Rab, Jedinstveni upravni odjel, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja primjedbe i prijedloga.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i na opisani način neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Urbanistički plan uređenja 3 - Banjol / Plan u izradi

Urbanistički plan uređenja 4 - Banjol / Plan u izradi

 

KLASA: 350-03/13-01/14
URBROJ: 2169-01-02-05/3-13-3
Rab, 14. studeni 2013.
GRAD RAB
Jedinstveni upravni odjel