JAVNI POZIV - Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

01.02.2019. - 9:15 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 783 puta

  • Google+

JAVNI POZIV
Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva


PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.


CILJEVI PROGRAMA
Sukladni su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima i nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).
Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
- poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
- novom zapošljavanju
- realizaciji novih investicija
- povećanju turističke potrošnje
- razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
- produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma


IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma za 2019. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od
23.652.700,00 kuna.


KORISNICI
• subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
• OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge


Javni poziv otvoren 28. siječnja 2019., dan objave na internetskim stranicama Ministarstva turizma, a traje do 01. ožujka 2019.