Korisnici koji nisu preuzeli spremnik za miješani komunalni otpad (MKO) podliježu Ugovornoj kazni!

30.05.2019. - 16:47 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 338 puta

  • Google+

Korisnici usluge na području Grada Raba koji nisu preuzeli čipirane spremnike, odnosno individualne kartice za MKO podliježu Ugovornoj kazni sukladno Odluci Grada Raba o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Rok prilagodbe novom sustavu gospodarenja otpadom je istekao te su se stvorili uvjeti za primjenu odredbi Ugovorne kazne. Ona stupa na snagu za sve Korisnike koji postupaju protivno gore navedenoj Odluci.

 

Djelatnici Dundova d. o. o. su na raspolaganju svim korisnicima za preuzimanje čipiranih spremnika i individualnih kartica te za davanje informacija, svakoga dana osim nedjelje, u vremenskom razdoblju od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama društva (Suha marina, Palit).

 

Primjena Ugovorne kazne nije u interesu nijednom od sudionika u sustavu gospodarenja otpadom te apeliramo na sve da se pridržavaju  pravila vezanih za gospodarenje otpadom, posebno uzimajući u obzir tekuću turističku sezonu.

 

Samo čisti otok je sretan otok.