Obavijest biračima (manjine)

06.04.2019. - 16:23 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 560 puta

  • Google+

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima:

 

Birači gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat, a dobiti informacije na telefon 354-443, 354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: opca-uprava@udu-pgz.hr, mu.rijeka@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Crikvenica, Crikvenica, Preradovićeva 6, a dobiti informacije na telefon 354-414 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.crikvenica@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Čabra mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Čabar, Čabar, Zaobilaznica 1, a dobiti informacije na telefon 354-629 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.cabar@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Delnica i općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Ravna Gora mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Delnice, Delnice, Trg 138. brigade HV 4, a dobiti informacije na telefon 354-637 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte,      e-mail adresa: mu.delnice@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Krk, Krk, Bana Jelačića 5, a dobiti informacije na telefon 354-345 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.krk@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Malog Lošinja i Grada Cresa mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Mali Lošinj, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, a dobiti informacije na telefon 354-658 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.mlosinj@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Opatija, Opatija, M. Tita 8, a dobiti informacije na telefon 354-674 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.opatija@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Raba i Općine Lopar mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Rab, Rab, Trg Municipium Arba 2, a dobiti informacije na telefon 354-607 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.rab@udu-pgz.hr    

 

Birači Grada Vrbovskog mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Vrbovsko, Vrbovsko, Dobra 4, a dobiti informacije na telefon 354-623 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.vrbovsko@udu-pgz.hr    

 

Birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača i na internetskim stranicama Ministarstva uprave, https://uprava.gov.hr putem OIB-a ili MBG-a i prezimena.

 

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se do 24. travnja 2019. godine izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjavom pred nadležnim uredom.

 

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

 

Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju biračko pravo, a prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

 

Birači koji su upisani u registar birača bez podatka o nacionalnoj pripadnosti, ne mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti u svrhu izdavanja potvrde za glasovanje.

 

Iznimno, birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom upisa u registar birača i izdavanja potvrde za glasovanje mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

 

Zahtjevi za uvid, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača mogu se podnositi zaključno do srijede 24. travnja 2019. godine svakim radnim danom u naznačeno radno vrijeme Ureda.

 

 

Ured državne uprave u
Primorsko-goranskoj županiji
Služba za opću upravu

 

Preuzimanje/Download: 


Objava biračima