Obavijest o eRačunima

27.06.2019. - 17:49 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 567 puta

  • Google+

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 1. srpnja 2019. godine propisano je obvezno uvođenje eRačuna pri slanju računa za sve isporuke dobara i usluga prema javnim naručiteljima.

 

Grad Rab, proračunski korisnici Dječji vrtić „Pahuljica“, Pučko otvoreno učilište Rab, Gradska knjižnica Rab, te komunalna poduzeća „Dundovo“ d.o.o. i „Vrelo“ d.o.o. javni su naručitelji i obveznici javne nabave te su za informacijskog posrednika pri izdavanju i primanju eRačuna odabrali Moj eRačun.

 

Obvezni elementi elektroničkog računa (članak 5. stavak 1.) su: oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa (godina, mjesec i dan, sat i minuta), razdoblje koje račun obuhvaća, podaci o prodavatelju, referenca ili upućivanje na ugovor ili narudžbenicu, detalji o isporuci, upute za plaćanje, podaci o naknadama ili davanjima, podaci o stavkama na računu, ukupni iznos računa, raščlanjeni prikaz PDV-a.

Osim navedenih elemenata, elektronički račun mora sadržavati i druge podatke koje zahtijevaju posebni porezni propisi te propisi kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika. Ukoliko eRačun ne bude sadržavao sve prethodno navedene elemente, naručitelj je obvezan račun vratiti dobavljaču.

 

Budući da su Grad Rab, te prethodno spomenuti proračunski korisnici i komunalna poduzeća od 1. srpnja 2019. godine, kao javni naručitelji obvezni zaprimati, obrađivati te izvršavati plaćanje računa i pratećih isprava isključivo u elektronskom obliku, molimo Vas da prilagodite Vaš sustav novom načinu slanja računa.

 

 

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

 

Grad Rab