• OBAVIJEST O IZRADI CILJANIH IZMJENA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RABA

OBAVIJEST O IZRADI CILJANIH IZMJENA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RABA

07.10.2014. - 20:35 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 1817 puta

  • Google+

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB

Upravni odjel za pravne poslove,
upravljanje imovinom i
prostorno uređenje

KLASA: 350-05/13-01/29
URBROJ: 2169-01-05/03-14-20

Rab, 2. listopada 2014.

 

Sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Grad Rab, Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje, kao Nositelj izrade daje

 

O B A V I J E S T 
O IZRADI CILJANIH IZMJENA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RABA

 

Gradsko vijeće Grada Raba donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (Sl. nov. PGŽ 28/14).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Raba, Upravnom odjelu za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje, Trg Municipium Arba 2, Rab, na web stranici Grada Raba na internetskoj adresi: www.rab.hr ili na brojeve telefona 051/777-460 i 051/772-558.

 

 

v.d. Pročelnika:
dr. sc. Vanja Seršić, dipl. iur.