OBAVIJEST O IZRADI PROSTOROG PLANA

01.10.2019. - 15:43 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 718 puta

  • Google+

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo i turizam

 

 

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam daje

 

O B A V I J E S T
O IZRADI PROSTOROG PLANA

 

Na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba koja je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 23 od 20. rujna 2019. godine započinje izrada:

 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba

 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Raba, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, na web stranici Grada Raba na internetskoj adresi: www.rab.hr ili na brojeve telefona 051/777-460, 051/777-484 i 051/772-558.

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba (Službene novine PGŽ-e)

 

KLASA: 350-01/19-01/16
URBROJ: 2169-01-05/02-19-4
​Rab, 27. rujna 2019. godine

Nositelj izrade prostornog plana:
GRAD RAB
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo i turizam