Obavijest o održavanju javne rasprave - Poslovna zona Mišnjak

15.10.2018. - 16:09 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 1194 puta

  • Google+

​RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA NAVEDENI U ODLUCI O IZRADI IZMJENA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 43 – POSLOVNA ZONA MIŠNJAK (SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, BROJ 20/17)

 

Urbanistički plan uređenja 43 – Poslovna zona Mišnjak usvojen je 2007. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 36/07.). 

Odluku o izradi izmjena UPU 43 – Poslovna zona Mišnjak donijelo je Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine. U Odluci o izradi podrobnije su navedeni razlozi za izradu Izmjena i dopuna: 

  • izmjena veličine pojedine građevne čestice, 
  • izmjena koeficijenta izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice), a radi budućeg investiranja i poslovanja zainteresiranih poduzetnika. 

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 43 je Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba. 

Odabrani stručni izrađivač plana je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

 

Više u priloženoj dokumentaciji:
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 43 POSLOVNA ZONA MIŠNJAK
SAŽETAK ZA JAVNOST