Obavijest vezana za Ponovljeni Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti

25.09.2018. - 11:05 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 903 puta

  • Google+

      REPUBLIKA  HRVATSKA
  Primorsko - goranska županija
            G R A D    R A B
     Upravni  odjel za prostorno
​ uređenje, gospodarstvo i turizam 

 

 

Poduzetnicima na području Grada Raba

Obrtnicima na području Grada Raba

 

Predmet:  Obavijest vezana za Ponovljeni Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male 

                 vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko- goranske

                 županije za razdoblje 2017.-2020.“ Za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini

 

Poštovani,

Ovime Vas obavještavamo da je objavljen PONOVLJENI JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini sa pripadajućim Uputama za prijavitelje.

Raspoloživa bespovratna sredstva su u iznosu od 465.000,00 kuna preostala nakon donesene Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.–2020.“ za razvoj malog gospodarstva  (Klasa:22-04/18-01/32, Urbroj:2170/1-01-01/5-17-7) od 17.rujna 2018.     

Sredstva su namijenjena  mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu  te  koji spadaju  u prihvatljive prijavitelje  navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje .

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, poveznica: Natječaji / Ostali natječaji. https://www.pgz.hr/Natjecaji

Rok za podnošenje prijava je 15. listopad 2018. godine.

Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini su slijedeće mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.:

 

- Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva. 

- Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ. 

- Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.

 

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona na broj:  051/351-260, odnosno putem E-pošte na E-adresu: gospodarstvo@pgz.hr

 

 

GRAD RAB