• OBAVIJEST   ZA  DJECU  I  RODITELJE

OBAVIJEST   ZA DJECU I RODITELJE

30.11.2018. - 17:32 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 1747 puta

  • Google+

SV. NIKOLA će darivati djecu prema slijedećem rasporedu:
ČETVRTAK 6. PROSINCA

 

1. TRG MUNICIPIUM ARBA - u slučaju lošeg vremena ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA za:

- djecu polaznike JASLICA I VRTIĆA
- polaznike MALE ŠKOLE
- DJECU OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA I PREDŠKOLSKU DJECU KOJA NE POHAĐAJU JASLICE, VRTIĆ I MALU ŠKOLU sa mjestom stanovanja u: RABU i PALITU 

 u 9,00 sati
2. ZIMSKO KINO za djecu MATIČNE ŠKOLE:
POLAZNIKE  A i B smjene u  10,30 sati
3. PODRUČNA ŠKOLA BARBAT za:

- DJECU OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA I PREDŠKOLSKU DJECU KOJA NE POHAĐAJU JASLICE, VRTIĆ I MALU ŠKOLU, sa stanovanjem u BARBATU
- DJECU OD 1. DO 4. RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE BARBAT  

u 10,00 sati
4. PODRUČNA ŠKOLA BANJOL za:

- DJECU OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA I PREDŠKOLSKU DJECU KOJA NE POHAĐAJU JASLICE, VRTIĆ I MALU ŠKOLU, sa stanovanjem u BANJOLU
- DJECU OD 1. DO 4. RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE BANJOL

u 10,00 sati
5. PODRUČNA ŠKOLA MUNDANIJE za:

- DJECU OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA I PREDŠKOLSKU DJECU KOJA NE POHAĐAJU JASLICE, VRTIĆ I MALU ŠKOLU, sa stanovanjem u MUNDANIJAMA
- DJECU OD 1. DO 4. RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE MUNDANIJE

u 10,00 sati
6. PODRUČNA ŠKOLA KAMPOR za:

- DJECU OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA I PREDŠKOLSKU DJECU KOJA NE POHAĐAJU JASLICE, VRTIĆ I MALU ŠKOLU, sa stanovanjem  u  KAMPORU
- DJECU OD 1. DO 4. RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE  KAMPOR

u 10,00 sati
7. PODRUČNA ŠKOLA SUPETARSKA DRAGA za:

- DJECU OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA I PREDŠKOLSKU DJECU KOJA NE POHAĐAJU JASLICE, VRTIĆ I MALU ŠKOLU, sa stanovanjem  u SUP. DRAGI
-DJECU OD 1. DO 4. RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE  SUPETARSKA  DRAGA 

u 10,00 sati