• OBAVIJEST

OBAVIJEST

12.05.2017. - 15:39 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 388 puta

  • Google+

   REPUBLIKA   HRVATSKA
Primorsko - goranska županija
         G R A D    R A B
        Gradonačelnik

KLASA:320-01/17-01/11
URBROJ:2169-01-01-17-1
Rab, 12.05.2017.

 

O B A V I J E S T

 

U cilju potpore proizvođačima domaćih poljoprivrednih proizvoda u  plasmanu svojih proizvoda kroz turizam, Grad Rab uz potporu Savjetodavne službe u Rabu, poziva sva zainteresirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Grada Raba na sastanak sa temom „Poticanje poljoprivrede na otoku i plasmana domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz turizam“.

Sastanak će se održati u srijedu 17. svibnja 2017. godine u 12,30 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba.

 

 

Gradonačelnik:
Nikola Grgurić, dipl.oec.v.r.