Odluka o dodjeli javnih površina na privremeno korištenje

24.07.2013. - 2:27 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 3304 puta

  • Google+

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
G R A D   R A B
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove

KLASA: 363-01/13-01/114
URBROJ: 2169-01-02-03/4-13-4
Rab, 12. lipanj 2013.

 

Odluka o dodjeli javnih površina na privremeno korištenje

 

Temeljem natječaja za korištenje javnih površina za 2013. godinu, objavljenog 24. svibnja 2013. godine, Povjerenstvo za dodjelu javnih površina je između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatilo one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  • interes Grada Raba za određenim sadržajima,
  • mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
  • korektnost u izvršavanju svih obveza prema Gradu Rabu , a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
  • prednost imaju ponuđači sukladno Odluci o davanju javnih površina na privremeno korištenje.

Slijedom gore navedenog Povjerenstvo za dodjelu javnih površina predložilo je Gradonačelnici, te je Gradonačelnica Zaključkom Klasa: 023-01/13-01/65 ; Urbroj: 2169-01-01-13-03 od 11. lipnja 2013. donijela Odluku o dodjeli javnih površina na privremeno korištenje kako slijedi:

  • Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude T.O. „Fortuna“, vl. Nikola Kaloćira, iz Raba, Palit 388, OIB 43252740123, za mjesto broj 31-1 na Trgu Sv. Kristofora, za prodaju hot dog-a i kobasica u pecivu.
  • Donosi se odluka o prihvaćanju ponude Obrta za proizvodnju i trgovinu nakita „NINA“ vl. Medved Ana, iz Raba, Mundanije 56 A, OIB 15120010859, za mjesto broj 9 na Trgu Sv. Kristofora, u svrhu prodaje suvenira, nakita, bižuterije i sličnih proizvoda.
  • Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude Forić d.o.o., vl. Zdravko Forić, iz Raba, Palit 427, OIB 79081678064, za mjesto broj 69 C, Obala kralja Petra Krešimira IV, u svrhu obavljanja djelatnosti iznajmljivanja mopeda, motocikala, osobnih vozila.
  • Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude OPG Danijel Kaštelan, vl. Danijel Kaštelan, iz Raba, Palit 161 a, OIB 81667620600, za mjesto broj 74, u park-šumi „Komrčar“, za prodaju autohtonih rapskih proizvoda.

 

Odsjek za komunalne poslove