PISMO NAMJERE

30.03.2017. - 20:11 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 414 puta

 • Google+

PISMO NAMJERE

Sudjelovanje u kampanjama Zelena čistka i Plava čistka 2017.
u sklopu globalne akcije Let’s do it! i Let’s do it Mediterranean!

 

Grad Rab je prepoznao važnost kampanje Zelena čistka i Plava čistka kao važan korak u promjeni odnosa građana prema primarnom odvajanju otpada i saniranju postojećih divljih odlagališta. Podupiranjem kampanje omogućit će se aktivno uključivanje građana u rješavanje problema vezanog uz očuvanje okoliša i prirode, ali i stvoriti dodatan iskorak koji će pridonijeti kvalitetnijem dijalogu s građanima.

 

Grad Rab će se uključiti u kampanju Zelena čistka i Plava čistka kao organizator Zelene čistke i/ili Plave čistke na području Grada:

 • upućivanjem pisma namjere koordinatoru kampanje
 • imenovanjem osobe za kontakt s kojom se može dogovarati koordinacija aktivnosti kampanje
 • poticanjem građana, djelatnika Grada, mjesnih odbora, udruga, vatrogasaca, lovaca i poslovnog sektora, kao i ostalih dionika, s područja lokalne zajednice, da se aktivno uključe u kampanju te volontiraju 22. travnja 2017., kroz svoje kanale komuniciranja, ali i organiziranjem sastanka s istima, a u cilju motiviranja građana na sudjelovanje te što kvalitetniju organizaciju akcije čišćenja 
 • prosljeđivanjem informacije o kampanji gradskim institucijama i organizacijama koje mogu biti potencijalni partneri kampanje te pozivanjem istih na sudjelovanje
 • dogovaranjem s odlagalištima otpada o besplatnom zbrinjavanju otpada koji se skupi za vrijeme akcije
 • sudjelovanjem u dogovoru s koncesionarima o zbrinjavanju odvojenog otpada, u suradnji s organizatorom i komunalnim službama
 • uključivanjem komunalnih službi u odvoz otpada, kao i svih ostalih subjekata koji su u mogućnosti pridonijeti akciji čišćenja
 • osiguravanjem prijevoza volontera do mjesta čišćenja
 • osiguravanjem potrebne opreme za volontere (rukavice), vrećica za otpad i potrebne opreme i mehanizacije za akciju čišćenja
 • koordinacijom akcije u suradnji s lokalnim udrugama građana, vatrogascima, lovcima, izviđačima i sl.
 • ispunjavanjem zakonskih odredbi Članka 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13):
 • zahtjev za suglasnost provedbe akcije čišćenja podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije Upravnom tijelu nadležne JLS
 • nadležni upravni odjel JLS treba mjesec dana prije akcije dostaviti podatke u informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • nadzor nad akcijom skupljanja otpada obavlja komunalni redar
 • 8 dana od završetka akcije čišćenja potrebno je dostaviti nadležnom upravnom odjelu JLS izvješće o provedenoj akciji
 • JLS treba dostaviti izvještaj o akciji čišćenja na nadležnom području Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka 2018. za sudjelovanje u akcijama 2017. godine
 • upoznavanjem sa svim relevantnim zakonskim odredbama
 • sudjelovanje u akciji je na volonterskoj osnovi i na osobnu odgovornost svakog pojedinog volontera.
 • kao promotor Zelene čistke i Plave čistke na području Grada:
 • informiranjem šire javnost o kampanji preko svojih kanala komunikacije (logo kampanje na službenoj i ostalim pripadajućim web stranicama s linkom na stranicu kampanje, obavještavanjem o provedbi kampanje i sl.), pozivanjem građana na uključivanje te promoviranje akcije u medijima, promocija akcije kroz društvene kanale Grada (facebook, twitter i ostali ukoliko ih Grad koristi)
 • tiskanjem plakata za potrebe grada, s nadopisanim lokacijama čišćenja

 

 

 Grad Rab, 28. ožujak 2017.