• Početak podjele čipiranih individualnih spremnika za prikupljanje MKO

Početak podjele čipiranih individualnih spremnika za prikupljanje MKO

29.01.2019. - 15:22 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 745 puta

  • Google+

Poštovani korisnici,


Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti je od 28. siječnja 2019. godine započelo s podjelom čipiranih individualnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu MKO). Podjela spremnika vršit će se svakoga dana osim nedjelje u terminu od 08.00 do 13.00 sati u prostoru garaže društva na adresi Palilt 77, „Suha marina“.


Nakon obrade zaprimljenih Izjava o načinu korištenja javne usluge kreće se sa individualizacijom sustava prikupljanja otpada podjelom pojedinačnih spremnika za MKO. Uvjet za preuzimanje spremnika je prethodna dostava ispunjene izjave o načinu korištenja javne usluge i evidentiranje korisnika u bazi korisnika. Spremnik može preuzeti osobno korisnik usluge ili druga osoba uz predočenje osobne iskaznice korisnika usluge.


Cilj je u što kraćem vremenu podijeliti pojedinačne posude svakom korisniku, a paralelno s time i zajedničke spremnike za korisnike u stambenim zgradama. Za stanovnike starogradske jezgre, PC Mali Palit, područja oko DV Pahuljica i stambenih zgrada iza PC Mali Palit, predviđena je ugradnja polupodzemnih spremnika s otpadomjerom. Korisnici usluge sa ovih područja nakon ugradnje spremnika preuzet će indetifikacijske kartice ili mogu preuzeti individualni spremnik. Nakon roka predviđenog za podjelu spremnika, dosadašnji spremnici za MKO na javnim površinama bit će povučeni iz upotrebe. Uvođenjem individualiziranog prikupljanja otpada Dundovo d.o.o. preuzimat će samo MKO koji je odložen u novom čipiranom spremniku.


 Izuzetno je bitno da kategorija korisnika „iznajmljivači“ zaduže spremnik adekvatnog volumena sukladno broju ležajeva koje iznajmljuju, kako bi za otpad koji proizvedu njihovi gosti tijekom ljetne sezone osigurali dovoljnu zapreminu.


Nakon uvođenja digitalne evidencije broja pražnjenja spremnika, korisnici će sami odlučivati kada će spremnike iznositi na pražnjenje, u skladu sa rasporedom odvoza. Na ovaj način svaki korisnik usluge, uz selektiranje otpada, neposredno utječe na visinu računa u dijelu cijene koji se odnosi na varijabilni dio, odnosno količinu predanog miješanog komunalnog otpada.