PONOVNA JAVNA RASPRAVA - UPU 6 i 7 - KAMPOR

22.11.2013. - 13:20 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 2950 puta

  • Google+

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
Jedinstveni upravni odjel

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka gradonačelnice Grada Raba, Klasa: 023-01/13-01/131, Ur.broj: 2169-01-01-13-03 od 13. studenog 2013. godine, objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 6 – KAMPOR (NA 71) I
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 7 – KAMPOR (NA 77)

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 6 – Kampor (NA 71) i Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 7 – Kampor (NA 77) započinje dana 03.12.2013. godine, a završava dana 10.12.2013. godine (8 dana).

Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenog u članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12). 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 6 – Kampor (NA 71) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 7 – Kampor (NA 77) za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i to radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.

Tekstualni i grafički dio Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 6 – Kampor (NA 71) i Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 7 – Kampor (NA 77) bit će objavljeni i na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 6 – Kampor (NA 71) i Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 7 – Kampor (NA 77) održat će se u četvrtak, 05.12.2013. godine u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 12,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 6 – Kampor (NA 71) i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 7 – Kampor (NA 77) mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave:

  • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana,
  • u pisanom obliku predati u pisarnicu Grada Raba ili dostaviti na adresu: Grad Rab, Jedinstveni upravni odjel, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Urbanistički plan uređenja 6 - Kampor / Plan u izradi

Urbanistički plan uređenja 7 - Kampor / Plan u izradi

 

KLASA: 350-03/13-01/01
URBROJ: 2169-01-02-05/3-13-38
​Rab, 14. studenog 2013.
GRAD RAB
Jedinstveni upravni odjel