POZIV NA „ANIMACIJSKU RADIONICU“ - LAG

17.11.2017. - 16:14 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 302 puta

 • Google+

LAG „MENTORIDES“
Od Špitala 1,
23250 Pag


P O Z I V

NA „ANIMACIJSKU RADIONICU“ PREDSTAVLJANJE LAG-a „MENTORIDES“ PROVEDBA LRS, MOGUĆNOSTI SURADNJE U FINANCIRANJU PROJEKATA CIVILNOG SEKTORA  BESPOVRATNIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA; INICIJATIVA ZA SURADNJU

 

UVODNA RIJEČ

O EU FONDOVIMA (CIVILNI SEKTOR I EU FONDOVI)


TEMA 1
LAG „MENTORIDES“ KAO ČIMBENIK LOKALNOG RAZVOJA
PREZENTACIJA: ANIMACIJSKE AKTIVNOSI LAG „MENTORIDES“, ŠTO JE LRS; PREZENTACIJA: ŠTO SU LAG-ovi, TKO JE LAG „MENTORIDES“ KAKO KROZ LAG UTJECATI NA RAZVOJ SVOG PODRUČJA?)


TEMA 2
 MOGUĆNOSTI BUDUĆE SURADNJE; NAŠA RAZMIŠLJANJA, PRIJEDLOZI, RASPRAVA
TEMA 2, FORMA OKRUGLOG STOLA SA SUDJELOVANJEM SVIH PRISUTNIH
 
Kroz teme će se obraditi slijedeća poglavlja:

 • Koji su fondovi na raspolaganju civilnom sektoru
 • Dosadašnja iskustva, primjeri dobre prakse
 • Pristup natječajima (zašto se kandidirati)
 • Kako pristupiti projektu (Tijek projekta, odabir konzultanta, možemo li sami ? )
 • Mogući oblici suradnje (baze projektnih ideja, razmjena iskustava i informacija, zajedničke aktivnosti, animacije i projekti)

 

Radionicu organizira LAG „MENTORIDES“
Izvedba animacijske radionice KAM d.o.o. Rijeka


RADIONICA ĆE SE ODRŽATI :
22.11.2017. , srijeda, u Velikoj vijećnici Grada Raba sa početkom u 10 sati

 


 

LAG „MENTORIDES“
Od Špitala 1,
23250 Pag

P O Z I V

NA „ANIMACIJSKU RADIONICU“  PROVEDBA LRS, MOGUĆNOST FINANCIRANJA PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA IZ PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
KROZ „LAG NATJEČAJE“
 

UVODNA RIJEČ

O EU FONDOVIMA I PRR (PROGRAMU RURALNOG RAZVOJA)
(PREGLED MJERA IZ PRR; ALOKACIJE, PRIHVATLJIVA ULAGANJA)


TEMA 1
LAG „MENTORIDES“ KAO ČIMBENIK LOKALNOG RAZVOJA ( PREZENTACIJA:ŠTO SU LAG-ovi, TKO JE LAG „MENTORIDES“ KAKO KROZ LAG UTJECATI NA RAZVOJ SVOG PODRUČJA?)


TEMA 2
PREDSTAVLJANJE MJERA IZ LRS (LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE) LAG-a (PREZENTACIJA:ŠTO JE LRS, ŠTO SU LAG NATJEČAJI, KAKO SE MOGU PRIJAVITI, ŠTO TO ZNAČI ZA MENE?)


Kroz teme će se obraditi slijedeća poglavlja:

 • Novi pravilnik o provedbi mjere 19
 • Pregled mjera iz LRS
 • Mogućnosti izmjena LRS    
 • Pristup LAG natječajima (zašto se kandidirati)
 • Kako pristupiti projektu (Tijek projekta, odabir konzultanta, možemo li sami ? )
 • Prihvatljivi korisnici
 • Prihvatljiva ulaganja

 

Radionicu organizira LAG „MENTORIDES“
Izvedba animacijske radionice KAM d.o.o. Rijeka


RADIONICA ĆE SE ODRŽATI :
22.11.2017., srijeda, u Velikoj vijećnici Grada Raba sa početkom u 12 sati