POZIV NA JAVNI UVID

06.04.2018. - 12:49 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 745 puta

  • Google+

Temeljem članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine br. 86/07, 25/09 i 148/09) pozivamo sve nositelje prava na katastarskim česticama da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog dobra izrađen u svrhu provedbe pravomoćnog Rješenja o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga, lokacija Gonar, otok Rab (KLASA:UP/I-342-01/13-01/43, URBROJ:530-03-1-2-13-3, Zagreb, 18.prosinca 2013.), izdanog od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom, Povjerenstvo za granice.

 

Parcelacijski elaborat izrađen je po poduzeću Topoing d.o.o., Kastav, Rubeši 80a, na zahtjev naručitelja – GRAD RAB, TRG MUNICIPIUM ARBA 2, 51280

RAB.

 

Uvid se može izvršiti u prostorijama VELIKE VIJEĆNICE GRADA RABA, na adresi Trg Municipium Arba 2, dana 11. travnja 2018. godine u vremenu od 10.00 do 14.00 sati (srijeda).

 

Popis predmetnih katastarskih čestica:

K.O. SUPETARSKA DRAGA:

2051, 1827/5, 1968, 1803/73, 1803/75, 1803/120, 1803/140, 1803/130,

1803/72, 1803/200, 1803/202, 1873/3, 1873/19, 1872/1, 1873/21, 1873/2,

1873/28, 1867/6, 1867/5, 1867/2, 1867/4, ZGR 111, 1827/1, 1825/1, 2002/1,

1815/1, 1815/7, 1815/6, 1815/2, 1816/1, 1815/3, 1815/4, 1815/9, 1813/2,

1813/3, 1814/4, 1814/7, 1814/8, 1814/5, 1814/3, 1814/2, 1814/1, 1813/1,

1803/48, 1812/6, 1812/10, 1812/13, 1812/19, 1812/18, 1812/5, 1803/119,

1803/118, 1803/219, 1803/124, 1803/121, 1803/100, 1803/49, 1803/101,

1803/102, 1803/104, 1999/2

 

TOPOING d.o.o.
Kastav, Rubeši 80a