UPISI U DJEČJI VRTIĆ “PAHULJICA”

13.04.2017. - 17:31 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 430 puta

  • Google+

U srijedu 12. travnja 2017. započinju upisi u redovite programe Dječjeg vrtića "Pahuljica"  za pedagošku godinu 2017./2018. 

Zahtjevi se preuzimaju u upravi Dječjeg vrtića "Pahuljica” od 8,00 do 15,00 sati te na web stranici www.dvp.hr, a predaju se u upravi Dječjeg vrtića “Pahuljica” u razdoblju od 12. travnja do 4. svibnja 2017. godine.

 


 

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Pahuljica”,od 8.4.2014.,KLASA:601-04/14-01/01, URBROJ:2169-06-14-01-01, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pahuljica” donosi:

 

POZIV
za upis djece u Dječji vrtić “Pahuljica”
u pedagošku godinu 2017./2018.

 

I U pedagoškoj godini 2017./2018. provodit će se sljedeći programi:

 

1) 10 satni (cjelodnevni) program

2) 6 satni (poludnevni) program

 

II U dječji vrtić u 13 odgojnih skupina primat će se djeca s navršenom jednom godinom života do polaska u školu. 

 

III Potrebni dokumenti za upis:

  • izvod iz matične knjige rođenih za dijete
  • potvrde o prebivalištu ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  • dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa: 

1.

Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata (dokaz: rješenje nadležnog ministarstva o statusu)

250 bodova

2.

Djeca samohranog zaposlenog roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje (dokaz: rodni list djeteta, smrtovnica roditelja ili uvjerenje Centra za soc.skrb Crikvenica, Podružnica Rab, potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavno odjavnim podacima, stažu i plaći)

250 bodova

3.

Djeca samohranog nezaposlenog roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje( dokaz:rodni list djeteta, smrtovnica roditelja ili uvjerenje Centra za soc.skrb Crikvenica, Podružnica Rab)

150 bodova

4.

Djeca zaposlenog razvedenog roditelja (dokaz:preslika pravomoćne presude o razvodu braka, preslika rješenja o skrbništvu, potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavno odjavnim podacima, stažu i plaći)

140 bodova

5.

Djeca nezaposlenog  razvedenog roditelja  (dokaz:preslika pravomoćne presude o razvodu braka, preslika rješenja o skrbništvu)

50 bodova

6.

Djeca oba zaposlena roditelja ili roditelja na redovitom školovanju (dokaz: potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavno odjavnim podacima, stažu i plaći ,potvrda škole/fakulteta o redovitom pohađanju)

200 bodova

7.

Djeca jednog zaposlenog roditelja ili roditelja na redovitom školovanju (dokaz: potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavno odjavnim podacima, stažu i plaći, potvrda škole/fakulteta o redovitom pohađanju,)Djeca s teškoćama u razvoju (dokaz: rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb)

100 bodova

8. 

Djeca s teškoćama u razvoju (dokaz: medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje postojanje određene poteškoće) 

100 bodova

9. 

Djeca s teškoćama u razvoju (dokaz: rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb) 

200 bodova

10.

Djeca u godini prije polaska u školu (dokaz: rodni list)

100 bodova

11. 

Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak (dokaz: potvrda ili rješenje o pravu na doplatak zavoda za mirovinsko osiguranje) 

20 bodova

12.

Djeca iz obitelji s blizancima ili troje djece (dokaz: rodni listovi djece)

50 bodova

13.

Djeca iz obitelji s četvero i više djece(dokaz:rodni listovi djece i uvjerenja o prebivalištu djece)

80 bodova

14.

Djeca na listi čekanja iz prethodne pedagoške godine

40 bodova

 

 

Roditelji djece koja su polazila Vrtić u prethodnoj pedagoškoj godini predaju samo ispunjeni zahtjev i kopiju iskaznice imunizacije te nastavljaju pohađati Vrtić bez provođenja postupka bodovanja. Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište,obiteljski, bračni status i sl.) predaju i ostalu potrebnu dokumentaciju.

 

IV Zahtjevi se preuzimaju se u upravi Dječjeg vrtića "Pahuljica”, od 8,00 do 15,00 sati te na web stranici ustanove www.dvp.hr, a predaju se u upravi Dječjeg vrtića “Pahuljica”, u razdoblju od 12. travnja do 4. svibnja 2017. godine.

 

V Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

 

VI Rezultati natječaja bit će objavljeni krajem mjeseca svibnja 2017. godine na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici ustanove.                                                                                                              

 

Dječji vrtić "Pahuljica"