Uputa o izdavanju e-propusnica za odlazak i dolazak na područje Grada Raba

11.04.2020. - 11:21 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 2172 puta

  • Google+

 

Nastavno na Obavijest o izdavanju e-propusnica, objavljenu 8.4.2020, godine, a vezano uz razloge koji se navode u zahtjevima koje u stožeru  zaprimamo, s namjerom da dodatno pojasnimo prihvatljivost zahtjeva i mogućnosti za dobivanje  propusnica te načine postupanja  od strane osoba koje su propusnicu ishodile ili  subjekta koji su je ovlašteni izdati, Stožer civilne zaštite Grad Raba ( u nastavku teksta Stožer CZGR) daje slijedeću uputu:

 

I.

Fizička osoba s prebivalištem na području Grada Raba koja, u razdoblju dok su na snazi mjere uvedene  radi sprečavanja širenja pandemije COVID-19, treba  neodgodivo napustiti mjesto prebivališta, predaje za to zahtjev putem sustava e-Propusnica ili, ukoliko to  ne može ostvariti putem tog sustava, na propisanom obrascu Stožera  CZGR na adresu e-pošte: stozer-cz@grad-rab.com.

Stožer CZGR je nadležan za izdavanje propusnice fizičkoj osobi za putovanje potrebno zbog vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. Osim toga, Stožer CZGR je nadležan je i za izdavanje propusnica u izuzetnim slučajevima opisanim u Uputama Stožera civilne zaštite RH za izdavanje e-propusnica od 7.4.2020. godine.

Sve fizičke osobe koje mjesto prebivališta napuštaju u trajanju dužem od jednog dana, prema uputama nadležnog epidemiologa, nakon povratka na otok moraju biti  14 dana u samoizolaciji te moraju  epidemiologa obavijestiti o kućnoj adresi na kojoj se provodi samoizolacija.

 

II.

Fizička osoba koja ima prebivalište na kopnu i želi doći na otok (na kojem nema prebivalište), a nalazi se u kategoriji koja može zatražiti propusnicu, propusnica se može izdati jedino u slučaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, što detaljno obrazlaže u svom zahtjevu prema Stožeru CZGR.

Da bi mogla ishoditi propusnicu, prihvatljiva kategorija u kojoj se osoba nalazi podrazumijeva da na otok dolazi zbog vitalnih obiteljskih razloga i da ne krši uvjete samoizolacije.

Fizička osoba koja s kopna želi doći na otok zahtjev predaje putem sustava e-Propusnica ili, ukoliko to  ne može ostvariti putem tog sustava, na propisanom obrascu Stožera  CZGR na adresu e-pošte: stozer-cz@grad-rab.com. Stožer razmatra prihvatljivost zahtjeva te ukoliko zaključi da je dolazak opravdan, izdaje propusnicu, uz uvjete koje određuje nadležni epidemiolog. Svaki dolazak na otok duži od jednog dana, prema uputama nadležnog epidemiologa, zahtjeva samoizolaciju u trajanju od 14 dana, a  epidemiologa je potrebno obavijestiti o kućnoj adresi na kojoj se provodi samoizolacija.

 

III.

U slučaju kada propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi koja ima sjedište na području Grada Raba, radi:

3.1. Prometa i kretanja nužnog za opskrbu navedenih područja

3.2. Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

3.3. Izvješćivanje javnosti

3.4. Putovanja na posao i sposla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

3.5. Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19,

dužna je e-propusnicu dostaviti na znanje Stožeru CZ GR na adresu stozer-cz@grad-rab.com.

Sve fizičke osobe kojima je izdana propusnica od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, a koje napuštaju mjesto prebivališta duže od jednog dana, nakon povratka moraju, prema uputama nadležnog epidemiologa,  biti 14 dana u samoizolaciji te moraju obavijestiti epidemiologa   o kućnoj adresi na kojoj se provodi samoizolacija.

 

IV.

Pravne osobe sa sjedištem izvan otoka čiji radnici s kopna dolaze na otok, trebaju za te svoje radnike od Stožera CZGR ishoditi propusnicu za dolazak na otok.

Stožer CZGR izdavat će predmetne propusnice samo u slučaju da je njihov dolazak na otok neophodan i neodgodiv, odnosno samo kada je to zaista nužno potrebno.

Zahtjev se podnosi putem sustava e-Propusnica ili, na propisanom obrascu Stožera  CZGR na adresu e-pošte: stozer-cz@grad-rab.com.

 

V.

Sve zahtjeve potrebno je predati najmanje 24 sata prije planiranog datuma putovanja.

Zahtjevi podneseni putem e-pošte će se zaprimati od ponedjeljka do petka do 14.00, a obrađivat će se prvog slijedećeg radnog dana.

Zahtjevi putem sustava e-Propusnica mogu se podnositi bez vremenskog ograničenja, vodeći računa da se podnesu najmanje 24 h prije planiranog putovanja.

 

VI.

Prilikom izlaska i ulaska, kao i boravka izvan područja prebivališta, moraju se strogo poštivati mjere socijalnog distanciranja i nezadržavanja na javnim prostorima. Pored toga, u svakodnevnim aktivnostima treba se  striktno pridržavati higijenskih postupaka u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Osim ove upute, Stožer CZGR  moli građane na poštivanje propisanih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i izbjegavanja bliskih osobnih kontakata. Ovo ističemo stoga što smo prilikom redovitih ophodnji osoba uključenih u sustav civilne zaštite, predstavnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab i Policijske postaje Rab uočili kršenje propisanih mjera  na sportskom igralištu kod područne škole u Supetarskoj Dragi, na parkiralištu iza pošte u PC Mali Palit te mjestimice duž obalne šetnice Banjol – Barbat.

Vatrogasci DVD-a Rab vrijedno obavljaju zadatke na provedbi propisanih mjera tako da im svaki požar, a zabilježeno ih je desetak, nepotrebno oduzima vrijeme i energiju. Upozoravamo Vas i u njihovo ime molimo da poštujete  zabranu loženja vatre na otvorenom prostoru.

Na kraju, prenosimo preporuku  Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije od 9. travnja 2020. godine, da svi pružatelji usluga i svi kupci obavezno koriste zaštitne maske ili ostala prekrivala za lice prilikom ulaska u trgovine, pošte, ljekarne i ostale poslovne subjekte, a poželjno je  koristiti i jednokratne rukavice.