Objave gradonačelnika

Zaključak Gradonačelnika Grada Raba

23.08.2016. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Dana 3. kolovoza 2016. god. Gradonacčelnik Grada Raba donio je Zaključak, KLASA: 023-01/16-01/91, URBROJ:2169-01-01-16-2 o odabiru K-INDEX d.o.o., OIB: 03334333643, Palmotićeva 32, Zagreb, za prinudnog upravitelja na području Grada Raba, sukladno raspisanim javnim natječajem od 14. srpnja 2016. godine.​

Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika

15.07.2016. Grad Rab - Gradonačelnik - Odluke 2016 | Objavio: Admin


Pod pojmom besplatnih udžbenika od 1. do 4. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima i udžbenici s CD-om. Pod pojmom besplatnih udžbenika od 5. do. 8. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima, udžbenici sa zbirkom zadataka i udžbenici sa CD-om...

ODLUKA

01.09.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

27.08.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE (TRGOVAČKO - TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

28.06.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE (TRGOVAČKO - TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA...

Odluka o proglašenju povremene prigodne prodaje na području Grada Raba

15.06.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Na području Grada Raba održat će se više povremenih prigodnih prodaja - trgovačko - turističkih sajmova i fešti tijekom turističke sezone od mjeseca lipnja do rujna 2015. godine i to...

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća / Nadzornog odbora

20.04.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća / Nadzornog odbora; Vrela d.o.o., Dundova d.o.o., Rapske plovidbe d.d., Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab i Pučkog otvorenog učilišta Rab

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

17.04.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.