Objave gradonačelnika

GRADONAČELNIK GRADA RABA - ZAJEDNIČKIM NAPOROM PREBRODITI KRIZU

27.03.2020. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Kao što i sami svjedočite, pojava i širenje koronavirusa gotovo je u potpunosti paralizirala našu svakodnevicu, a posljedično i čitavo gospodarstvo...

PORUKA GRADONAČELNIKA UPUĆENA JAVNOSTI

21.03.2020. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Nalazimo se u vremenu kada su odgovorno ponašanje svakog pojedinca i naša međusobna suradnja i povjerenje na samom vrhu prioriteta...

Zaključak (korona virus)

17.03.2020. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Zabranjuje se rad svim ugostiteljskim objektima izuzev pripreme, preuzimanja i dostave hrane, na području Grada Raba (Zabrana rada se odnosi i na automat klubove, kao i na sve objekte koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja te organizacije igara na sreću)

Gradonačelnik Grada Raba donio je Zaključke o ograničavanju radnog vremena

16.03.2020. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Zbog situacije nastale COVID-19 (koronavirusom) gradonačelnik Grada Raba donio je Zaključke o ograničavanju radnog vremena za ugostiteljske objekte i sve objekte koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja te organiziraju igre na sreću u automat klubovima, na području grada Raba u vremenu od 6 do 22 sata.

Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika

12.07.2017. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


- učenicima Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab sa područja Grada Raba za nastavnu godinu 2017./2018.

Drage Rabljanke i Rabljani

25.05.2017. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Prije svega, želim se i ovim putem iskreno zahvaliti na podršci i povjerenju koje ste mi ukazali. Izuzetno mi je drago što ste prepoznali i na taj način nagradili moj, ali i dvogodišnji trud i rad cijeloga tima ljudi te nam dali priliku da ono što smo započeli do kraja i realiziramo...

Zaključak Gradonačelnika Grada Raba

23.08.2016. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Dana 3. kolovoza 2016. god. Gradonacčelnik Grada Raba donio je Zaključak, KLASA: 023-01/16-01/91, URBROJ:2169-01-01-16-2 o odabiru K-INDEX d.o.o., OIB: 03334333643, Palmotićeva 32, Zagreb, za prinudnog upravitelja na području Grada Raba, sukladno raspisanim javnim natječajem od 14. srpnja 2016. godine.​

Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika

15.07.2016. Grad Rab - Gradonačelnik - Odluke 2016 | Objavio: Admin


Pod pojmom besplatnih udžbenika od 1. do 4. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima i udžbenici s CD-om. Pod pojmom besplatnih udžbenika od 5. do. 8. razreda podrazumijevaju se udžbenici, udžbenici s višenamjenskim nastavnim materijalima, udžbenici sa zbirkom zadataka i udžbenici sa CD-om...