Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Sorinj, Grad Rab

24.12.2019. - 17:42 Grad Rab - Projekti | Objavio: Admin | pregledano 1011 puta

  • Google+

Započeli su radovi na sanaciji odlagališta neopasnog
​otpada ''Sorinj'', Grad Rab

 

U prostorijama Grada Raba 6. svibnja 2020. održano je uvođenje u posao izvođača radova, Zajednice ponuditelja: HIS d.o.o., Donja Višnjica i VIGRA d.o.o., Supetarska Draga, čime je omogućen početak radova na sanaciji odlagališta otpada Sorinj, koji su sredinom svibnja i službeno započeli.

 

Na ovom prvom koordinacijskom sastanku, osim predstavnika Izvođača i Grada Raba (Naručitelja), prisustvovali su i predstavnici izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova, Zajednica ponuditelja:  FLUM-ING d.o.o., Rijeka i INSTITUT IGH d.d., Zagreb, izvršitelja usluge projektantskog nadzora, tvrtka H-PROJEKT d.o.o., Zagreb te izvršitelja usluge upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti projekta, tvrtke Maxicon d.o.o..

 

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Sorinj'' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.04.0015). Ukupna vrijednost projekta je 24.778.893,63 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 22.381.393,63 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 19.024.18,58 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 %  prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Raba.

 

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), a obuhvaća djelomično preslagivanje otpada, formiranje temeljnog tla radi osiguranja dostatnog volumena za ugradnju otpada i osiguranje njegove stabilnosti, izvedbu obodnog kamenog nasipa po zapadnom i južnom rubu odlagališnog prostora, izvedbu makadamske obodne ceste i asfaltnih prometno manipulativnih površina po istočnom rubu odlagališnog prostora, izvedbu prekrivnog brtvenog sustava preko stabiliziranog otpada, izvedbu pasivnog sustava otplinjavanja, izvedbu sustava odvodnje oborinskih voda te izvedbu nove ograde oko zatvorenog odlagališta.

 

Predviđeno trajanje radova iznosi 10 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

 

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na web stranicama Grada Raba.