Grad Rab - Razno | pregledano 1269 puta

OBRAZLOŽENJE

Na temelju čl. 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu...

10.04.2020. - 20:05

Foto galerija

Grad Rab - Razno | pregledano 831 puta

PUNO USPJEHA I VESELJA U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI!!!
PUNO USPJEHA I VESELJA U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI!!!

Iza nas je prvi dan nove školske godine...a pred našim učenicima i nastavnicima puno izazova ...Na tom putu ka osvajanju novih znanja…

10.09.2019. - 16:07