Sjednice i objave Gradskog vijeća

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

12.10.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal za III. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

28.09.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (III. sjednica GV-a)

27.09.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


- sazivam za dan 4. listopada 2017. godine (srijeda) u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba III. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (nastavak II. sjednice GV-a)

22.08.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin


2. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

26.07.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal za II. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

17.07.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (II. sjednica GV-a)

17.07.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin


sazivam za dan 24. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba II. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba...

Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća Grada Raba - 14. 06. 2017.

26.06.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin