Sjednice i objave Gradskog vijeća

ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (nastavak II. sjednice GV-a)

22.08.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin


ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (II. sjednica GV-a)

17.07.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin


sazivam za dan 24. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba II. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba...

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

26.07.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Materijal za II. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

17.07.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Konstituirajuća sjednica gradskog vijeća Grada Raba - 14. 06. 2017.

26.06.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

05.06.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


srijeda, 14. lipnja 2017. godine u 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba...

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

07.04.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA (XVII. sjednica GV-a)

17.03.2017. Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin


Zbog spriječenosti nekih članova tijela Grada Raba da sudjeluju u radu XVII. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba koju sam pozivom...