• Grad Rab jedan je od partnera Svjetske banke u projektu Municipal Finances Self-Assessment
  • Grad Rab jedan je od partnera Svjetske banke u projektu Municipal Finances Self-Assessment
  • Grad Rab jedan je od partnera Svjetske banke u projektu Municipal Finances Self-Assessment

Grad Rab jedan je od partnera Svjetske banke u projektu Municipal Finances Self-Assessment

25.04.2019. - 16:02 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 409 puta

  • Google+

U periodu od 11. do 12. travnja 2019. godine, pročelnica Upravnog odjela za financije Martina Španjol sudjelovala je na susretu predstavnika gradova sa područja jugoistočne Europe uključenih u Urban Partnership Program City to City Dialogue (MFSA, NALAS i UA) koji se održao u Skopju, u Makedoniji.

Samo 10 gradova iz Hrvatske ima čast biti partnerom Svjetske banke u projektu Municipal Finances Self-Assessment (MFSA), koja je uz Udrugu gradova prepoznala Grad Rab kao kvalitetnog kandidata za uključivanje u navedeni projekt.

MFSA je alat za procjenu razvijen od strane Svjetske banke i prilagođen jugoistočnoj Europi, uz potporu međunarodnih i lokalnih stručnjaka, te ima za cilj procjenu financijskog zdravlja grada i utvrđivanje specifičnih aktivnosti za poboljšanje mobilizacije lokalnih resursa, financijskog upravljanja, javne potrošnje, upravljanja javnim sredstvima, programiranje ulaganja i pristup vanjskom financiranju.

Obavlja nekoliko funkcija:

(1) razmatra gradske proračune (prihode i rashode), prakse financijskog upravljanja, kapacitet ušteda, investicijske napore i financijske projekcije za sljedećih pet godina;

(2) osigurava određena mjerila kroz skup jednostavnih i usporedivih ključnih pokazatelja i omjera;

(3) definira ključne aktivnosti koje treba uključiti u Plan za poboljšanje gradskih financija s ciljem veće odgovornosti, vidljivosti i učinkovitosti u korištenju javnih sredstava.

 

MFSA omogućava bolju samoprocjenu lokalnih financija, veću transparentnost proračuna te bolje uključivanje građana u donošenju proračuna.

 

Na susretu su se razmijenila znanja i iskustva s gradovima koji su dio MFSA projekta od samog početka, od 2011. godine.