• Gradu Rabu  dodijeljeno 8 milijuna kuna za razvoj poslovne zone Mišnjak
  • Gradu Rabu  dodijeljeno 8 milijuna kuna za razvoj poslovne zone Mišnjak

Gradu Rabu dodijeljeno 8 milijuna kuna za razvoj poslovne zone Mišnjak

14.06.2019. - 19:19 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 493 puta

  • Google+

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta je 24. svibnja 2019. godine upriličena  svečanost dodjele Odluka o financiranju u okviru Poziva "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" za 46 gradova i općina s područja Republike Hrvatske.

 

Poziv je bio namijenjen za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona sa ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, a prijavitelji su putem Poziva mogli ostvariti sufinanciranje prihvatljivih troškova energetske, komunalne, prometne i elektroničko-komunikacijske infrastrukture.

 

Grad Rab je na  otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodio u okviru

operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., financiranog sredstvima

Europskog fonda za regionalni razvoj, prijavio projekt „Gradnja nove infrastrukture unutar

poslovne zone Mišnjak“ te mu je, nakon pozitivnog  pregleda i provjere projektnog prijedloga

dodijeljena Odluka o financiranju prema kojoj je ostvario iznos od 8.001.813,88 kn

bespovratnih sredstava.

Slijedom toga, između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta,

Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i

Grada Raba je 7.6.2019. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za

projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom

razdoblju 2014. – 2020.

 

Svrha izgradnje infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mišnjak je doprinijeti razvoju lokalnog gospodarstva, poticanju novih investicija i stvaranju novih radnih mjesta u Gradu Rabu. Osim toga, izgradnjom poduzetničke zone stvorit će se mogućnost da se centar Grada oslobodi od proizvodnih djelatnosti, trgovina građevinskim materijalom i skladišta, a poduzetnicima će se otvoriti razvojne mogućnosti koje na sadašnjim lokacijama ne mogu ostvariti.

 

Ostvarenjem ovog projekta poduzetnicima će se  na raspolaganje staviti 117.000 m² potpuno opremljenog građevinskog zemljišta koje se sastoji od 14 parcela proizvodne i poslovne namjene, ukupne površine 87.900 m²,  na kojem poduzetnici mogu ostvariti svoje projekte.

Za svaku od navedenih parcela izvest će se priključak na sustav javne vodoopskrbne mreže i sustav odvodnje fekalne kanalizacije, na odvodnju oborinskih voda, energetski niskonaponski priključak i do njih će se položiti distributivna telekomunikacijska kanalizacija, a kroz čitav obuhvat zone bit će izgrađena cestovna infrastruktura u vidu prometnica s postavljenom javnom rasvjetom.

 

Procijenjena vrijednost projekta prilikom prijave na javni poziv iznosila je 14.559.000,00 kuna, od čega se najveći dio (14.294.000,00 kn) odnosio na izgradnju infrastrukture, a ostatak na elemente projekta Promidžba i vidljivost te Upravljanje projektom i administracija.

 

U skladu sa zaključenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, razdoblje provedbe projekta započelo je 19. siječnja 2018., a završava 19. siječnja 2020. godine.