• Potpisivanje ugovora u Loparu
  • Potpisivanje ugovora u Loparu
  • Potpisivanje ugovora u Loparu
  • Potpisivanje ugovora u Loparu

Potpisivanje ugovora u Loparu

26.04.2018. - 19:00 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 834 puta

  • Google+

U utorak 24. svibnja, u poslijepodnevnim satima u Vijećnici Općine Lopar učinjen je korak naprijed po pitanju sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj i rješavanja zajedničke problematike zbrinjavanja otpada na otoku. Riječ je o potpisivanju dvaju Ugovora te Sporazuma kojemu su nazočili načelnik Općine Lopar Josip Borić u ulozi domaćina, gradonačelnik Grada Raba Nikola Grgurić, zamjenik gradonačelnika Grada Raba Denis Deželjin, direktor Vrutka d.o.o. Zdenko Jakuc, direktor Dundova d.o.o. Mladen Kuparić, predstavnik GPP Mikić d.o.o. te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

 

Potpisan je Ugovor o finaciranju izgradnje reciklažnog dvorišta na području odlagališta komunalnog otpada Sorinj između Grada Raba, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u vrijednosti 1,75 milijuna kuna.

 

Grad Rab i Općina Lopar potpisali su Sporazum kojim Grad Rab sudjeluje u financiranju izgradnje pristupne ceste odlagalištu komunalnog otpada Sorinj s iznosom od 500.000 kuna, dok je posljednji u nizu potpisan Ugovor za izgradnju nerazvrstane pristupne ceste radnoj zoni i komunalnom odlagalištu Sorinj između Općine Lopar i predstavnika GPP Mikić d.o.o. iz Omišlja, u vrijednosti 2,75 milijuna kuna.

 

Izgradnja reciklažnog dvorišta je aktivnost iz 2. faze projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj. Radovi na 1. fazi, izgradnji pretovarne stanice, su u tijeku i trebaju biti dovršeni do srpnja ove godine. Završetak izgradnje pretovarne stanice i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta su glavni preduvjeti za  prijavu  na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dostavu projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, na koji se planiramo javiti.

 

Grad Rab je u ožujku ove godine ishodio lokacijsku dozvolu za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Sorinj i izgradnju građevine za prihvat i pretovar prethodno razvrstanih sastavnica otpada (ili jednostavnije: izgradnju sortirnice), što predstavlja zahvate 3. i 4. faze sanacije. Upravo su dovršena geofizička istraživanja na dijelu odlagališta koje je potrebno sanirati, a koja je bilo potrebno provesti radi dobivanja ulaznih podataka za izradu glavnog projekta sanacije. U planu je  glavni projekt sanacije sa zatvaranjem odlagališta izraditi do ljeta pa u kolovozu ishoditi građevinsku dozvolu i za taj zahvat. Vezano uz pripremu projekta, potrebno je još izraditi projekt 4. faze – sortirnice, a zacrtani rok za tu aktivnost je prosinac 2018. godine.

 

Nakon dugogodišnjeg stagniranja, dobra suradnja između Grada Raba i Općine Lopar, kao i njihova suradnja s Fondom i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike svakako su jedan od bitnijih pokretača rješavanja zajedničke problematike zbrinjavanja otpada na otoku i usklađivanja iste sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.