• Projekt rekonstrukcije državne ceste D105
  • Projekt rekonstrukcije državne ceste D105

Projekt rekonstrukcije državne ceste D105

27.02.2020. - 16:05 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 663 puta

  • Google+

U utorak, 25. veljače 2020. godine u gradskoj je Maloj vijećnici održan sastanak predstavnika Grada Raba, investitora – Hrvatskih cesta i projektanta – IGH d.d. na temu pripreme Projekta rekonstrukcije državne ceste D105, dionice Snuga - Pudarica.

 

Predstavljen je stupanj dovršenosti projektne dokumentacije te su najavljeni okvirni termini u kojima je moguće očekivati ishođenje akata za gradnju. Dovršetak izrade idejnog projekta i podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole planirani su početkom mjeseca ožujka, dok bi do kraja ove godine trebalo izraditi glavni projekt i ishoditi građevinsku dozvolu.

 

Što se tiče osnovnih tehničkih podataka i veličina vezanih uz projekt rekonstrukcije ceste, ukupna duljina dionice ceste je 8,2 km. Cesta će se rekonstruirati u profilu 2 x 3 m uz dodatno uređenje rubnog traka, bankina i izgradnju nogostupa minimalne širine 1,6 m. U trup ceste i nogostupa položit će se kabeli za DTK kanalizaciju (duž cijele dionice) i javnu rasvjetu (od Snuge do zadnjih kuća u Barbatu), a na nekim dionicama izgradit će se kolektori za oborinsku odvodnju. U okviru ovog zahvata uredit će se 15 autobusnih ugibališta, rekonstruirati ili proširiti 7 cestovnih propusta za osiguranje prolaza postojećih vodotoka, u ukupnoj duljini od 2.3 km izgraditi AB zidovi, a u duljini od 840 m suhozidi. U projekt će se dodatno uklopiti zahvati na energetskim vodovima, planirani od strane HEP-a, kao i na vodoopskrbi i odvodnji, planirani od strane Vrela d.o.o.

 

Osim rekonstrukcije ceste, u okviru ovog projekta predviđeno je novo prometno rješenje raskršća Snuga, koje uključuje izgradnju kružnog toka u cilju značajnog poboljšanja sigurnosti odvijanja prometa.

 

Provedu li se sve potrebne aktivnosti u planiranim vremenskim okvirima, tijekom 2021. godine možemo računati na provedbu postupka javne nabave za odabir izvođača radova.

 

Premda je do završetka provedbe projekta preostalo još relativno puno vremena, predstavnici Grada i Hrvatskih cesta podijelili su zadovoljstvo ostvarenim pomakom i dogovorili nastavak koordinacije aktivnosti u nadolazećim fazama provedbe projekta.