• ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA “GRADNJA NOVE INFRASTRUKTURE UNUTAR POSLOVNE ZONE MIŠNJAK”
  • ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA “GRADNJA NOVE INFRASTRUKTURE UNUTAR POSLOVNE ZONE MIŠNJAK”

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA “GRADNJA NOVE INFRASTRUKTURE UNUTAR POSLOVNE ZONE MIŠNJAK”

14.01.2020. - 18:25 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 515 puta

  • Google+

Danas je u gradskoj Velikoj vijećnici održana završna konferencija projekta "Gradnja nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak" na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti i rezultati projekta.

 

Pored zainteresiranih poduzetnika i potencijalnih ulagača   konferenciji su nazočili pomoćnik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije g. Mislav Sovulja sa suradnicima, savjetnica za poduzetništvo i ruralni razvoj Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u PGŽ gđa. Anita Beletić, predstavnici LAGUR Tramuntane, Udruženja obrtnika Rab kao i predsjednik Gradskog vijeća Grada Raba g. Željko Peran i gradski vijećnici te pročelnici Upravnih odjela Grada Raba.

 

Prisutnima se uvodno obratio gradonačelnik g. Nikola Grgurić zahvalivši svima koji su doprinijeli završetku ovog projekta kojim je, nakon dugo vremena, otklonjen dosadašnji problem nepostojanja takve infrastrukture na području Grada Raba, kao i prepreke koje bi poduzetnici imali pri ostvarenju projekata u pogledu prostorno planske dokumentacije i ostalih fizičkih ograničenja prostora.

S obzirom na trenutno stanje, ciljane skupine projekta moguće je podijeliti na poduzetnike koji će svoje sadašnje poslovanje premjestiti u zonu i poduzetnike koji će pokrenuti nove investicije i kroz njih otvoriti nova radna mjesta.

 

Zamjenik gradonačelnika, ujedno i voditelj projekta g. Denis Deželjin potom je sadržajnom prezentacijom predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta nakon čega je prisutnima dao prostora za postavljanje eventualnih pitanja.

 

Poduzetnička zona Mišnjak, veličine 117.000 m² je smještena na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka Raba, neposredno uz državnu cestu D 105, a od trajektnog pristaništa Mišnjak udaljena je 1.400 m. Najbliži ulaz na autocestu je kod Žute Lokve, na udaljenosti 65 km od zone.  Udaljenost do Zagreba je 210 km, a do županijskog središta – Rijeke 110 km.

 

Unutar njenog okvira uređeno je 14 platoa opremljenih kompletnom infrastrukturom čija se veličina kreće u rasponu površina od 2.500 do 12.500 m², a ukupna površina je 87.907 m².

 

Svrha  infrastrukturnog opremanja poduzetničke zone  je doprinijeti privlačenju novih investicija, razvoju lokalnog gospodarstva, stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i otvaranju novih radnih mjesta. Uloga Grada Raba je uspostava okruženja koje će poticati razvoj privatnog sektora uz istovremeno jačanje i mijenjanje javnog sektora. Osim toga, izgradnjom poduzetničke zone omogućit će se preseljenje proizvodnih djelatnosti  iz središta grada što će poduzetnicima otvoriti nove razvojne mogućnosti, a Gradu, kroz izmjene prostorno planske dokumentacije, omogućiti kvalitetnije osmišljavanje uređenja prostora oko samog centra grada.

 

Poduzetnička zona Mišnjak planirana je Urbanističkim planom uređenja 43  i njegovim izmjenama i dopunama iz 2019. godine. Moguće aktivnosti u zoni su izgradnja objekata za proizvodne, uslužne, trgovačke i zanatske djelatnosti. Dopušteni koeficijent izgradnje iznosi 50 %, a dopušteni koeficijent iskoristivosti je 100%.

S ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta poslovanja unutar PZ Mišnjak, Grad Rab je kroz  Odluku o komunalnom doprinosu predvidio velike  postotke oslobađanja od plaćanja za projekte koji će se ostvarivati unutar zone. Jednako tako, Odlukom o komunalnoj naknadi predviđeno je razdoblje potpunog i djelomičnog oslobađanja od plaćanja.

 

Vezano za, ove godine dovršen projekt izgradnje  infrastrukture unutar poduzetničke zone Mišnjak, izgrađeno je 1.400 m vodovodne mreže profila DN 100 mm, 1.150 m fekalne i 1.170 m oborinske kanalizacije profila DN 300 mm. Položene su cijevi za DTK kanalizaciju i  kabeli za javnu rasvjetu te su  postavljena 52 stupa javne rasvjete. Od objekata vodovoda izgrađena je i opremljena prekidna komora i hidroforska stanica Mišnjak, a od cestovne infrastrukture izgrađeno je 12.300 m²  kolničke konstrukcije i 3.800 m² pješačkih staza.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 19.1.2018. do  19.1.2020. godine, a u okviru tog razdoblja, aktivnosti  građenja izvedene su od sredine listopada 2018. do kraja svibnja 2019. godine.